تبلیغات
گودرز صادقی (Goudarz Sadeghi)
     
   
به وب سایت شخصی دکتر گودرز صادقی هشجین خوش آمدید      امروز 
آرشیو موضوعی
 
پیوندها
خط خطی ها
دکتر کیمیا ملکی
پرتال جامع موبایل
دکتر کاظم کوهی
انجمن وبلاگ نویسان اردبیل
اسامی و ساختمان داروها
بهمن نامه
مؤسسه رؤیای دانش
دانشگاه تهران
دانشگاه ارومیه
دانشگاه اوترخت هلند
برادرم - وحید صادقی
خواهرم - فاطمه صادقی
خواهرم - زهرا صادقی
هیاهوی خاموش
 
امكانات
 
فارماکپی - شماره دوم

خبرنامه داخلی بخش فارماکولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، سال اول - شماره دوم (بهمن 1388)

بنام آنکه جان را فکرت آموخت

دیباچه

خرسندیم و خداوند را شاکر که این شماره از خبرنامه نیز به همت جناب آقای دکتر صادقی بموقع تقدیم میشود. در این مدت، بازخوردهای دلگرم کننده ای از مسئولین دانشکده، همکاران سایر بخشها و گروههای آموزشی و نیز دانشجویان محترم دریافت نمودیم. همانگونه که در شماره نخست گفته شد، همچنان اساس کار بر ایجاز و اختصار خواهد بود تا بمانیم و در چنبره کمبود مطلب گرفتار نشویم. اگر پیشنهادی بود، در خدمتیم.

دکتر علی رسولی، رئیس بخش فارماکولوژی

 

اسامی، شماره تلفن و ایمیل اعضای هیأت علمی و کارشناسان بخش فارماکولوژی

1) دکتر علی رسولی (استادیار و رئیس بخش): تلفن 61117086 ایمیل arasooli@ut.ac.ir

2) دکتر سید محمد فقیهی (استاد): تلفن 61117082 ایمیل mfaghihi@ut.ac.ir

3) دکتر حسین علی عرب (دانشیار): تلفن 61117086 ایمیل harab@ut.ac.ir

4) دکتر گودرز صادقی (دانشیار): تلفن 61117190 ایمیل gsadeghi@ut.ac.ir

5) دکتر سید احمد فاطمی (استادیار): تلفن 61117075 ایمیل afatemi@ut.ac.ir

6) مهندس غلامرضا شمس (کارشناس ارشد): تلفن 61117141 ایمیل shams_ghr@yahoo.com

7) خانم منصوره بهارلو (مسئول آزمایشگاه): تلفن 61117174 ایمیل mansoureh.baharloo@gmail.com

 

سخنرانی های علمی اعضای بخش در اسفند 1388

توجه: به دلیل تعطیلات بین ترم و امتحانات پایان ترم دانشجویان، بخش فارماکولوژی در بهمن ماه جلسه سخنرانی نخواهد داشت.

* دکتر سید محمد فقیهی: تداخل های دارویی در آنتی بیوتیک تراپی طیور. دوشنبه 3 اسفند 88، ساعت 12-11

* دکتر علی رسولی: تلفیق فارماکوکینتیک – فارماکودینامیک داروهای ضد میکروبی. دوشنبه 17 اسفند 88، ساعت 12-11

 

پایان نامه های در حال انجام با راهنمایی اعضای هیأت علمی بخش فارماکولوژی

* ابوحسینی طبری، محدثه (دکترای تخصصی فارماکولوژی): نقش هیپرلیپیدمی در پاسخدهی مجاری هوایی در خوکچه هندی آلرژیک (اساتید راهنما: دکتر گودرز صادقی و دکتر علی رسولی)

* جمشیدیان، جواد (دکترای تخصصی فارماکولوژی): اثرات ایسکمی – پرفیوژن مجدد کبد بر روی آنزیمهای متابولیزه کننده دارو در موش صحرایی (استاد راهنما: دکتر حسینعلی عرب)

* محمد نژاد داریانی، صمد (دکترای تخصصی فارماکولوژی): نقش نیتریک اکساید در تکامل سیستم عصبی دستگاه گوارش در جنین مرغ (اساتید راهنما: دکتر حسینعلی عرب و دکتر سید محمد فقیهی)

* نعیمی، سعیده (دکترای تخصصی فارماکولوژی): مطالعه اثر اختلالات عملکردی تیروئید بر پاسخدهی مجاری هوایی در مدل حیوانی آلرژیک (اساتید راهنما: دکتر گودرز صادقی و دکتر سید احمد فاطمی)

* ایمانی، اسماعیل (دکترای عمومی دامپزشکی): مطالعه فارماکوکینتیک داروی ضد کوکسیدیوز آرتمیزینین در طیور گوشتی بعد از یک بار تجویز (استاد راهنما: دکتر حسینعلی عرب)

* خدابنده، مهدی (دکترای عمومی دامپزشکی): مطالعه سمیت های حاد و جلدی روغن موتور غنی شده با ذرات مس نانو در موش سوری، خرگوش و کرم خاکی (اساتید راهنما: دکتر محمد کاظم کوهی و دکتر گودرز صادقی)

* متقی نژاد، مجید (دکترای عمومی دامپزشکی): اثرات رژیم های مختلف دوزاژ مورفین بر سندرم قطع مصرف آن در موش سوری (اساتید راهنما: دکتر گودرز صادقی و دکتر محمد کاظم کوهی)

* ملکی، کیمیا (دکترای عمومی دامپزشکی): فارماکواپیدمیولوزی تجویز داروهای دامی در استان مازندران (اساتید راهنما: دکتر علیرضا باهنر و دکتر گودرز صادقی)

 

کتاب در دست ترجمه:

* دکتر علی رسولی، دکتر سید احمد فاطمی، دکتر محدثه ابوحسینی، دکتر سعیده نعیمی. کاربرد داروهای ضدمیکروبی در دامپزشکی (ترجمه Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine تألیف Steeve Giguere و همکاران منتشر شده در سال 2006 توسط Blakwell)

 

مقاله منتشر شده در دی 1388:

* دکتر سعیده نعیمی (1388) مروری بر تب مالت در حیوانات و انسان. ماهنامه نظام دامپزشکی، سال 8، شماره 9، صفحات 14-11

 

کتابنامه بخش – کتب تألیف یا ترجمه شده توسط آقای دکتر سید محمد فقیهی – استاد بخش فارماکولوژی

* دکتر سید محمد فقیهی (مؤلف) فارماکولوژی داروهای ضد باکتریایی در دامپزشکی. مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)، سال 1372، 184 صفحه، 1.850 ریال

* دکتر سید محمد فقیهی (مؤلف) فارماکولوژی دامپزشکی 2. مؤسسه نشر جهاد، سال 1376، 208 صفحه، 8.000 ریال.

* دکتر سید محمد فقیهی و دکتر حمیدرضا گندمی ثانی (مترجمین، زیر نظر دکتر فقیهی): دارونامه دامپزشکی (ترجمه کتاب Handbook of Veterinary Drugs نوشته Dana G. Allen). مرکز نشر سپهر-نیکخواه، سال 1376، 730 صفحه، 24.500 ریال.

* دکتر سید محمد فقیهی (مؤلف) فارماکولوژی داروهای ضد باکتریایی در دامپزشکی. مؤسسه نشر جهاد، سال 1376، 185 صفحه، 5.900 ریال.

* دکتر سید محمد فقیهی (مؤلف) راهنمای دروس عملی فارماکولوژی. مؤسسه نشر جهاد، سال 1377، 79 صفحه، 2.800 ریال

* دکتر سید محمد فقیهی (مؤلف) فارماکولوژی دامپزشکی 1 – جلد اول. مؤسسه نشر جهاد، سال 1378، 171 صفحه، 7.700 ریال.

* دکتر سید محمد فقیهی (مؤلف) فارماکولوژی دامپزشکی 1 – جلد دوم. مؤسسه نشر جهاد، سال 1379، 167 صفحه، 9.800 ریال.

* دکتر سید محمد فقیهی و دکتر حمیدرضا گندمی ثانی (مترجمین، زیر نظر دکتر فقیهی) دارونامه دامپزشکی – چاپ دوم (ترجمه کتاب Handbook OF Veterinary Drugs نوشته Dana G. Alan). انتشارات سپهر – نیکخواه، سال 1379، 730 صفحه، 24.000 ریال.

* دکتر سید محمد فقیهی (مؤلف) مبانی فارماکولوژی دامپزشکی – جلد اول. انتشارات جنگل، سال 1383، 391 صفحه، 32.000 ریال*

* دکتر سید محمد فقیهی (مؤلف) مبانی فارماکولوژی دامپزشکی – جلد دوم. انتشارات جنگل، سال 1383، 411 صفحه، 35.000 ریال*

* دکتر سید محمد فقیهی (مؤلف) مبانی فارماکولوژی دامپزشکی – جلد سوم. انتشارات جنگل، سال 1382، 189 صفحه، 12.000 ریال*

* دکتر سید محمد فقیهی (مؤلف) راهنمای دروس عملی فارماکولوژی – چاپ دوم. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی شعبه واحد تهران، سال 1386، 69 صفحه، 9.500 ریال*

* دکتر سید محمد فقیهی (مؤلف) فارماکولوژی کاربردی پرندگان – چاپ اول (مهر 88)، چاپ دوم (آذر 88) و چاپ سوم (دی 88). انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران، سال 1388، 564 صفحه، 85.000 ریال*

توجه: کتابهای "با علامت * در انتها" در بازار موجود هستند. برای کتب نایاب به کتابخانه های دانشکده های دامپزشکی مراجعه فرمایید.

 

سخنرانی های علمی برگزار شده در بخش فارماکولوژی در دی ماه 1388

* دکتر محمد فؤاد نوربخش (دانشجوی دکترای فارماکولوژی): لزوم قانونمندی و رعایت استانداردها در کاربرد حیوانات آزمایشگاهی و قوانین آن در کشورهای مختلف و ارائه طرحی برای ایران. دوشنبه 14 دی

* دکتر حسین علی عرب: مقررات و اصول اخلاقی در فعالیتهای علمی-پژوهشی. دوشنبه 21 دی

 

تماس با خبرنامه

نشانی پستی: تهران، صندوق پستی 6453-14155، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دکتر گودرز صادقی

تلفن: 61117190-021                   نمابر: 66933222-021                   ایمیل: gsadeghi@ut.ac.ir

سه شنبه 29 دی 1388 | نظرات()
مطالب گذشته

پرچم دامپزشک ها از پرچم پزشک ها بالاتر است! نوشته: گودرز صادقی
دامپروری در خدمت استکبار جهانی - نوشته: گودرز صادقی
گلستان سعدی: بهترین هدیه ای که امسال گرفته ام ==== نوشته: گودرز صادقی
خاطره مجازی: من و صدام حسین در کوچه های بغداد === نوشته: گودرز صادقی
پفیوزی به نام "علص" - نوشته گودرز صادقی
مردان فاسد - زنان فاسد ، نوشته: گودرز صادقی
به یاد دکتر مجید خدابخش، استاندار راستگو و تمام وقت اردبیل - نوشته گودرز صادقی
ما ایرانی های دلال – نوشته گودرز صادقی
شجاعت در اعتراف – نوشته گودرز صادقی
هشتاد و شش هزار و چهار صد ثانیه به یاد دکتر عیسی ثمری
آگهی بازرگانی: دوره یک ساله آمادگی دانشگاه و زبان انگلیسی در هلند
درگذشت یکی از بهترین دوستان
زن برنارد و شوهر گلنار - نوشته گودرز صادقی
پیامی از یک دوست
بد دردی است تنهایی در پیری - نوشته گودرز صادقی
جایگاه ویژه احترام در مثلث پایداری رابطه - نوشته گودرز صادقی
یک تابلو به یاد ماندنی
سخنان کوتاه از گودرز صادقی - بخش اول
بازگشت دوباره به وبلاگ نویسی
مصاحبه منتشر نشده: جامعه ای که در آن دانشمندان شجاعت ابراز عقیده نداشته باشند محکوم به نابودی است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به گودرز صادقی هشجین می باشد
طراحی: www.Yaghoubi.ir
 

آرشیو ماهانه
مهر 1397
شهریور 1397
مرداد 1397
تیر 1397
خرداد 1397
دی 1392
اسفند 1389
بهمن 1389
آذر 1389
آبان 1389
 
نظر سنجی
+ تو کیستی؟
-
-
-
-
-
 
پیوندهای روزانه
فقط عکس طبیعت
تحصیل در دانشگاه نلسون ماندلا
یکسال تحصیل در هلند = اجازه اقامت
کلمات فارسی در زبان انگلیسی
مخزن المعارف و اللطائف
اسلام در افسانه های مردم ایغور

همه پیوندهای روزانه
 
تبلیغات

 

 

 

 
فارماکپی,شماره,دوم,