تبلیغات
گودرز صادقی (Goudarz Sadeghi)
     
   
به وب سایت شخصی دکتر گودرز صادقی هشجین خوش آمدید      امروز 
آرشیو موضوعی
 
پیوندها
خط خطی ها
دکتر کیمیا ملکی
پرتال جامع موبایل
دکتر کاظم کوهی
انجمن وبلاگ نویسان اردبیل
اسامی و ساختمان داروها
بهمن نامه
مؤسسه رؤیای دانش
دانشگاه تهران
دانشگاه ارومیه
دانشگاه اوترخت هلند
برادرم - وحید صادقی
خواهرم - فاطمه صادقی
خواهرم - زهرا صادقی
هیاهوی خاموش
 
امكانات
 
فارماکپی - شماره اول
موضوع مطلب : عالمانه  ،

خبرنامه داخلی بخش فارماکولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

سال اول - شماره اول (دی ماه 1388)

دیباچه

بنام آنکه جان را فکرت آموخت

 

انتشار خبرنامه و مجله سختی های خود را دارد به ویژه آنکه معمولاً بر اساس یک برآورد نادرست و صرفاً انباشت اطلاعات سالیان موجب میشود تا این تصور ایجاد شود که میشود سالهای سال برای یک گروه آموزشی یا دانشکده چنین کاری را تداوم بخشید. به همین خاطر، چه بسیار نشریاتی که تنها پس از چند شماره به بوته فراموشی سپرده شده، گویی که هیچگاه منتشر نشده اند. پیشنهادی در یکی از جلسات بخش مطرح شد مبنی بر اینکه ما یک خبرنامه داخلی در حد یک برگ کاغذ معمولی برای اطلاع رسانی در مورد فعالیتهای بخش خود تهیه و در ابتدای هر ماه منتشر کنیم که با استقبال روبرو شد. مسئولیت این کار به اینجانب واگذار گردید و امیدوارم به همین سادگی و بی پیرایگی، سالهای سال بتوانیم خبرنامه را به دست اعضای هیأت علمی و کارشناسان بخش، دانشجویان دکترای تخصصی و نیز دانشجویان دکترای عمومی که با اعضای هیأت علمی بخش پایان نامه دارند برسانیم. چون کار را ساده کرده ایم، بیم قائم به شخص بودن آن نیست و هر کدام از همکاران قادر خواهند بود در غیاب فردی که مسئولیت آن را به عهده دارد اطلاعات اجمالی هر ماه را در یک یا دو صفحه قرار دهد و خبرنامه را به موقع به دست افراد مرتبط برساند.

یکی از مهمترین مزایای داشتن چنین خبرنامه ای همانا ساختن و بهره برداری از یک آرشیو علمی- اجرایی است تا در آینده بتوان به سرعت فعالیتهای موجود را سنجید و با کنار هم گذاشتن شماره های مختلف، اطلاعات فصل و سال و دهه را در مورد بخش فارماکولوژی به دست آورد. انتخاب نام فارماکپی (PharmaCopy) نشان از غیررسمی بودن این کار دارد و این نام ترکیبی از فارماکولوژی و فتوکپی است!. در صورتی که نیازی به اصلاح و ارشاد احساس کردید ما را از نقطه نظرات خود محروم نفرمایید. خداوند پشت و پناهتان.

دکتر گودرز صادقی

دانشیار بخش فارماکولوژی

 

اسامی، شماره تلفن و ایمیل اعضای بخش فارماکولوژی

1) دکتر علی رسولی (استادیار و رئیس بخش): تلفن 61117086 ایمیل arasooli@ut.ac.ir

2) دکتر سید محمد فقیهی (استاد): تلفن 61117082 ایمیل mfaghihi@ut.ac.ir

3) دکتر حسین علی عرب (دانشیار): تلفن 61117086 ایمیل harab@ut.ac.ir

4) دکتر گودرز صادقی (دانشیار): تلفن 61117190 ایمیل gsadeghi@ut.ac.ir

5) دکتر سید احمد فاطمی (استادیار): تلفن 61117075 ایمیل afatemi@ut.ac.ir

6) مهندس غلامرضا شمس (کارشناس ارشد): تلفن 61117141 ایمیل shams_ghr@yahoo.com

7) خانم منصوره بهارلو (مسئول آزمایشگاه): تلفن 61117174 ایمیل mansoureh.baharloo@gmail.com

 

مقالات اعضا در مجلات علمی (پاییز 88)

* کدخدایی م، گلاب ف، زحمتکش م، غزنوی ر، هدایتی م، عرب ح، سلیمانی م (1388) مقایسه اثر دوره های مختلف ایسکمی-ری پرفیوژن کلیه بر عملکرد، سطح سیتوکین ها و وضعیت آنتی آکسیدان های کبد موش صحرایی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 67، صفحات 469-464

 

* Sadeghi-Hashjin G, Abuhosseini M, Asri-Rezaei S (2009) Role of nitric oxide in the plasma lipid profile in the rabbits. Arc Med Sci 5: 308-312

 

شرکت اعضای بخش در کنگره ها (تابستان و پاییز 88)

* دکتر سید محمد فقیهی: ارائه یک مقاله به صورت پوستر در نهمین کنگره انجمن اروپائی فارماکولوژی بالینی و درمانشناسی (15-12 ژوئیه، ادینبورو، اسکاتلند، انگلستان) و ارائه یک مقاله به صورت سخنرانی در نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران (15-12 آبان 88، تهران)

 

 

* دکتر حسینعلی عرب: ارائه یک سخنرانی کلیدی و یک مقاله به صورت پوستر، نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران (15-12 آبان 88، تهران)

* دکتر علی رسولی: ارائه یک مقاله به صورت پوستر، نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران (15-12 آبان 88، تهران) و شرکت در یازدهمین کنگره جامعه فارماکولوژی و توکسیکولوژی دامپزشکی اروپا (16-12 ژوئیه، لیپزیک، آلمان)

* دکتر گودرز صادقی: ارائه یک مقاله به صورت پوستر در دوازدهمین کنگره جامعه درماتولوژی اروپا (15-12 سپتامبر 2009، بوداپست، مجارستان).

 

کتب منتشر شده توسط اعضای بخش (پاییز 88)

* دکتر سید محمد فقیهی (مؤلف): فارماکولوژی کاربردی پرندگان. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران، چاپ اول (مهر 1388)

* دکتر سید محمد فقیهی (مؤلف): فارماکولوژی کاربردی پرندگان. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران، چاپ دوم (آذر 1388)

* دکتر سید احمد فاطمی و دکتر سعیده نعیمی (مترجمین): فارماکولوژی دامپزشکی مرک. انتشارات نوربخش. این کتاب ترجمه بخش فارماکولوژی کتاب The Merck Veterinary Manual است.

* دکتر سید احمد فاطمی و دکتر سعیده نعیمی (مترجمین): فارماکولوژی درمانگاهی دامهای کوچک. انتشارات دانشگاه تهران.

* دکتر گودرز صادقی و دکتر محدثه ابوحسینی (مترجمین): فارماکولوژی کاتزونگ و ترور. انتشارات تیمورزاده

 

برنامه سخنرانی های علمی بخش در دی ماه 1388

* دکتر محمد فؤاد نوربخش (دانشجوی دکترای فارماکولوژی): لزوم قانونمندی و رعایت استانداردها در کاربرد حیوانات آزمایشگاهی و قوانین آن در کشورهای مختلف و ارائه طرحی برای ایران. دوشنبه 14 دی ماه 88، ساعت 10 صبح، سالن شهید فقیه میرزایی

2) دکتر حسین علی عرب: اصول اخلاقی در تولید علم و انتشار مقالات در مجلات علمی. دوشنبه 21 دی 88، ساعت 10 صبح، سالن شهید فقیه میرزایی

 

سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی برگزار شده (آبان و آذر 1388)

* دکتر علی رسولی: مطالعه فارماکوکینتیک فلورفنیکل در گوساله ها (گزارش علمی مأموریت پژوهشی به کشور انگلستان). دوشنبه 18/8/1388

* دکتر صمد محمدنژاد داریانی (دانشجوی دکترای تخصصی): نقش نیتریک اکساید در تکامل سیستم عصبی روده ای در جنین مرغ (پروپوزال دکترا). دوشنبه 25/8/1388

* دکتر سعیده نعیمی (دانشجوی دکترای تخصصی): مطالعه اثر اختلالات عملکردی تیروئید بر پاسخدهی مجاری هوایی در مدل حیوانی آلرژیک (پروپوزال دکترا). دوشنبه 25/8/1388

* کارشناسان شرکت اقلیم دانش: کارگاه آموزشی Power Lab. دوشنبه 2/9/1388 در آزمایشگاه عمومی بخش

* دکتر زهره عبدالملکی (دانشجوی دکترای تخصصی): استرس و رنج ناشی از کار روی حیوانات آزمایشگاهی و اثر آن بر نتایج آزمایشات. دوشنبه 9/9/1388

* دکتر حسین کشاورز تاریخی (دانشجوی دکترای تخصصی): مدل های حیوانی در تحقیقات بیومدیکال. دوشنبه 23/9/1388

 

تماس با خبرنامه

نشانی پستی: تهران، صندوق پستی 6453-14155، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دکتر گودرز صادقی

تلفن: 61117190-021                   نمابر: 66933222-021                   ایمیل: gsadeghi@ut.ac.ir

سه شنبه 1 دی 1388 | نظرات()
مطالب گذشته

دامپروری در خدمت استکبار جهانی - نوشته: گودرز صادقی
گلستان سعدی: بهترین هدیه ای که امسال گرفته ام ==== نوشته: گودرز صادقی
خاطره مجازی: من و صدام حسین در کوچه های بغداد === نوشته: گودرز صادقی
پفیوزی به نام "علص" - نوشته گودرز صادقی
مردان فاسد - زنان فاسد ، نوشته: گودرز صادقی
به یاد دکتر مجید خدابخش، استاندار راستگو و تمام وقت اردبیل - نوشته گودرز صادقی
ما ایرانی های دلال – نوشته گودرز صادقی
شجاعت در اعتراف – نوشته گودرز صادقی
هشتاد و شش هزار و چهار صد ثانیه به یاد دکتر عیسی ثمری
آگهی بازرگانی: دوره یک ساله آمادگی دانشگاه و زبان انگلیسی در هلند
درگذشت یکی از بهترین دوستان
زن برنارد و شوهر گلنار - نوشته گودرز صادقی
پیامی از یک دوست
بد دردی است تنهایی در پیری - نوشته گودرز صادقی
جایگاه ویژه احترام در مثلث پایداری رابطه - نوشته گودرز صادقی
یک تابلو به یاد ماندنی
سخنان کوتاه از گودرز صادقی - بخش اول
بازگشت دوباره به وبلاگ نویسی
مصاحبه منتشر نشده: جامعه ای که در آن دانشمندان شجاعت ابراز عقیده نداشته باشند محکوم به نابودی است.
تو را سوگند به روزهای با هم بودن

کلیه حقوق این سایت متعلق به گودرز صادقی هشجین می باشد
طراحی: www.Yaghoubi.ir
 

آرشیو ماهانه
شهریور 1397
مرداد 1397
تیر 1397
خرداد 1397
دی 1392
اسفند 1389
بهمن 1389
آذر 1389
آبان 1389
مهر 1389
 
نظر سنجی
+ تو کیستی؟
-
-
-
-
-
 
پیوندهای روزانه
فقط عکس طبیعت
تحصیل در دانشگاه نلسون ماندلا
یکسال تحصیل در هلند = اجازه اقامت
کلمات فارسی در زبان انگلیسی
مخزن المعارف و اللطائف
اسلام در افسانه های مردم ایغور

همه پیوندهای روزانه
 
تبلیغات

 

 

 

 
فارماکپی,شماره,اول,